Ambeskiks plagisida arhikatecha

MIKAELA: Sirilu, exeskiri ia anchikuarhikua?

SIRILU: Jo Mikaela, uekasndiks eskani plagisida arhikata atataaka.

MIKAELA: ¡Aa! inde kanekua no sesistl...

SIRILU: Ka andi ia Mika?

MIKAELA: Jimboki plagisida arhikatecha uarhikua ukatesti.

SIRILU: Jochka issti, tarhetarhu anapu p'amenchakua uarhirakuesti!

MIKAELA: Joperu istu parhakpenini uandikusndi ka k'uiripu jamberu uandikuni, t'uenku undani, chiiti uajpechani, chiiti japindembani.

SIRILU: Tata kuerajperi! jimajkani materu ambe niatakua jirhiaaka enga no no xani n sesiuaka.
Na janosni ka kuajpikuarhikua ambe

BERTA: Sirilu, exeskiri ia anchekurhikua?

SIRILU: No ambe, erakuarhispka plagisida ataatani, joperu Mikaelarini cherasti...

BERTA: ¡Tata kuerajperi! ¿ka andi ia?

SIRILU: jimbokachkani plagisida jimbo uaka uarhini!

BERTA: ¡A isa!

SIRILU: Plagisida arhikata, t'upuri o itsieni j as, usndi incharhukpeni, inchachakpeni, iinchaaarhikpeni ka iapurhu is incharhpeni!

BERTA: ¡Aa xani cherekuaka!

SIRILU: Nirasngakini arhini eski eki uekaaka plagisida úrani o kámani uetarhisndi sesesi orhekuarheni o oarhini.

BERTA: ¡Uu isri xarharaka eski parakatani jas

SIRILU: Sanderu sesi jauati materu ambe niatakua jirhiani enga no xani chetauaka.

Jupajkurantani ka xukuparakua ambe jupantani

MIKAELA: ¡Exe naminduri jas junguani yaki, xani ikichakueni jas!

PETU: Joperuchkarini jucheti juramuti plagisida ataatatatasptirini, ka sutupu uejd, usrampti.

MIKAELA: Jiajkani kokani iamendu ambe p'inta ka ni sesi jikuantani!

PETU: ¡Joperu, sabatu k'uanirasnga jlkuani!

MIKAELA: ¡Tataka jurajkukuarhiti, nori exesni eskaksni plagisidecha inchachakusnga, nchaarhikusnga, incharhukusnga ka iapurhu is I ncharhpesndi ka uatikini uandikuni!

PETU: ¡Ia, ia! ¿Jupachiuarini enga jamberuni jikuaka?

MIKAELA: Nombeta. Ekiri jikuaka ia, jupakuarhiakari. Ixu jarhasti xapu.

PETU: ¡la nori ma ambe jiokuarhisnga!

MIKAELA: ¡Aa xaniri xepitika!

K'uini jimanga no ma ambe jajkundika

MIKAELA: Berta, Berta, ¡as jurajkua sapiichani eskaks jimini k'uiaka!

BERTA: ka andi ia, Mikaela.

MIKAELA: Ma uandajtskperakuarhu arhiaskaks eska no sesiska jima is k'uini enga plagisidecha patsanaka, iamendu ima kimiku ambe enga tarhetarhu uraajka, jimboki enga jamberi k'uini jauakaks jirejtani jarhasngaks ima uarhirakueri ts'uanda.

BERTA: Joperu ima ambe iauani is jarhasti! Ka jucha ixuani is, ¿nokini kuranguchisnga?

MIKAELA: Uarhirakua tarhiatarhu pakarasndi ka jucha imani jirhejtasnga.

BERTA: Jimájkani jatsiskaks eskiks arhiaka juchari juramutini, arhiakaks eskijtsni no jima k'uijtaka jimanga plagisidecha jauaka!

MIKAELA: Eska uérakua patsaaka jima engaks sapiicha ka tsipiticha noandarheraka, ka istu no kerheaka akua ka itsni ambe!Menderu uenantani

JURAMUTI: ¡Sirilu, inchaaku ia jitomati p'ikuntani jimini!

SIRILU: ¡No ambe! Ji sesi exeskamenduni eska iasani ataataaska plagisida ka noks miteska na jas jatsikuaski!

JURAMUTI: Lannate arhikata ataataasti, joperu k'arhiakurtantasti ia!

SIRILU: Aa jucheti juramuti! Jindenijts arhisti eki Lannate ataataaka, eski uetarisnga eski
tsimani jurhiatikua nitamaka ka tatsekua ia uasndi inchaakuani...

JURAMUTI: ¿Ka andi is ia?

SIRILU: Jimbokachka, ¡plagisida tsimani jurhiatikua jimbo etsakuarhisnga ka utas uandikpesnga!

JURAMUTI: Kanikuari ambe mitika Sirilu

SIRILU: ¡Jochamendu ta!


Jatakuecha ambe

MIKAELA: ¡Juanu, jurhajku indeni...!

BERTA: ¡Jurhajku ch'anani, ias sapichuesti!

MIKAELA: ¿Andiris is uandajki? Plagisideri jatakua ma jimbo ch'anaxati!

BERTA: ¡Joperuchka noteru ma ambe jatasti ia!

MIKAELA: Na uejki uni, uarhikua maarhitini pakarasndi ka utas uandikpesndi! ¡Is jimbo plagisidecheri jatakuechani no uetarisndi materu ambe urauani ka sanderu no itsmatarani!

BERTA: Iachka, jaue juramutini arhini eska iamendu plagisida jatakuechani tarhatantaka. Ka eskaks k'uaaskukuntaaka imanga intspekuarhikuaka!

MIKAELA: Ji indeni jatakuani enga juanu k'amani japka ch'anarani ji porhojchkuaka ka is noteru nema maruataati ia!


Itsi amboari

MIKAELA: ¡Sirilu! nirasniri ia juramuti jingoni?

SIRILU: Jo, ias ias junguaka...

MIKAELA: As mirhikuri itsri ambe...

SIRILU: Naki its?

MIKAELA: Eskaks intsaaka its amboari! Mianta eskiks uexurhini enga nitamaka iamendu p'amenchakua p'iraspkaks iurhekuarhu anapu itsmatini...

SIRILU: ¡Jo Mikaela, is jimbochkani eiakuarhiaka i juramuti jingoni, jimboka inde k'oru its amboari intspexaka!

MIKAELA: ¡Kuraa! ¡Kuraa! Chiiti echuskuta panta.

UANDANTSTI: iamendu k'uaninchaskaks eskaks intsaaka its amboari.

Uandontskuarhiakaks juramuti jingoni, notki eiakuparini niatakua ¡iamenduecheri sesiuati!


P'amenchakua uenani p'ikuarhirani

BERTA: ¡Mikaela! Nari exesni? Panchu kauini jamaxati, ka ji uandasnga eski imeri tembukua jimboeska!

MIKAELA: Ka andiris is uandajki?

BERTA: T'uinki sani ia, plagisida ataatatini, exespkani eska Manarapaxapka, aparhipani, no uiapiparini, p'amearhaparini ka jiuanchaparini?

MIKAELA: NO kauicha ka nojtu ma ambe! Ima nandika jindeeka p'amenchakua uenakua plagisida jimbo. Uati materu ambexarharani, eski ejpu p'amerakua, p'ameekua, no
uiaarhikua...

BERTA: Ka inde ambeski ia?

MIKAELA: Jimajkanisndi eki sapinarhikuarhijka eskuarhu ka istu no sesi p'ikuarherani...

BERTA: No ambe, ji uandajki eski Panchu no imani p'iraspka.

MIKAELA: P'amenchakua p'ikuarherakuarhisndi majku ambe o materu ambe jingoni. Ji
arhisnga eski Panchuni incharhiska ia plagisida. Uetarhisndi eski kokaniniuaka tsinajpirini exeni ka eianguni naki imanga plagisida ataatani japka.

BERTA: ¡Akii Panchu, eki no tsinákurhiaka uarhiati!


P'ukuarherakua ulamu p'amenchakueri

PANCHU: Nombe juramuti... ¡Ji notaru meni ataataaka plagisida jukarino sesisti!

JURAMUTI: Ka ji andisnino meni ma ambe ukuarhincha?

PANCHU: No chkajts xani uiamu p'amenchaska eskini ji,joperu no mitikuarhisti! nandikajts sanderu uiamu incharhekuarhitini jaka.

JURAMUTI: Ka inde... ¿ka inde ambeski uiamu p'amenchakua incharhekurhikua?

PANCHU: Jinéstiks no sesi p'ikuarherakuecha úurhantakueri enga tatsekua ioni jimbo xarhantajka xani mentku is uarhitatarakua ambe kamatini...

Uiamu incharhpekua p'amenchakuestiks ka maruks p'amenchakuecha jimbo ¡No ambe spiata jarhajti!

JURAMUTI: Eski naki p'amenchakuecha?

PANCHU: No uni k'uaapikua manakaurhini o kanseri ambe... eski uarhitichani kanseri jupikani itsukuesharhu o imeri uajpecha ikichakuani jas kueraanani.

Plagisidecha, juchari uiapikuani arhustasndi ka isks sontku p'a menchani... ka tamtu, ts'iueritichani jima niarakuasndi jimangaks sanderu p'ameirhka.

JURAMUTI: Nani ia tu?

PANCHU: Uakaks kanseri p'irani kuaxandecharhu, noteru uni sesi sapichani kamatarani, ka jamberijtu iarhatsetarakua sapirhantani juchari uajpecheri ka nimakurcheri.


Cápsulas de radio en Purhépecha : P'urhepecha

Español

Huichol

Cora

Tepehuano

Purhépecha

Náhuatl

Zapoteco sierra

Zapoteco istmo

Mixteco

Triki

Maya

Tseltal

Tzotzil